Գաղտնիության քաղաքականություն

«ArmLevel» ընկերությունը մեծ ուշադրություն է հատկացնում իր հաճախորդների անհատական տվյալներին, ինչպես նաև նրանց հետ կապված ֆինանսական տեղեկատվության պաշտպանությանը:

Մենք կիրառում ենք անվտանգության ապահովման առաջադեմ տեխնոլոգիաներ՝ այդպիսով բարձրացնելով ստացված տեղեկատվության գաղտնիությունը: Դա ընկերության հաճախորդներին տալիս է բարձր հուսալիություն մեր ֆինանսական գործիքներով աշխատելու դեպքում: Մեր հաճախորդների անհատական տվյալները, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալները նշվում են անմիջապես նախագծի հետ համագործակցության կամ այլ ծրագրերի մասնակցության հայտը ներկայացնելու ժամանակ: Ստացված տեղեկատվությունը մենք օգտագործում ենք բացառապես հաճախորդի հետ կապ հաստատելու համար և չենք տրամադրում երրորդ անձանց, եթե դա չի պահանջվում՝ ըստ օրենսդրության, ինչպես նաև ստորև նշված որոշ դեպքերում:

Նախագիծը կարող է տվյալները տրամադրել գործակալներին և երրորդ անձանց, ովքեր գործում են նախագծի հետ պայմանագրի շրջանակներում, եթե պահանջվում է պարտականությունների կատարում հաճախորդների համար, որը իրականացվում է գործընկերների կողմից: Նախագիծը կարող է օգտվել "cookies" տեխնոլոգիայից, որը չի պարունակում գաղտնի տեղեկատվություն և չի փոխանցվում երրորդ անձանց:

Հաճախորդի ip հասցեի մասին տեղեկատվությունը չի օգտագործվում անձի որոշման համար, բայց կարող է ստացվել և պահպանվել նախագծի կողմից: Եթե տեղեկատվությունը հաճախորդի կողմից տրամադրվել է կայքում հրապարակային տարբերակով, դրա համար նախագիծը պատասխանատվություն չի կրում: Հաճախորդի կողմից երրորդ անձանց սեփական կոնտակտային տվյալների, մուտքի կամ գաղտնաբառի կամավոր տրամադրման դեպքում նախագիծը պատասխանատվություն չի կրում:

«ArmLevel» ընկերությունը օգտագործում է ստացված կոնտակտային տվյալները հաճախորդի նկատմամբ սեփական պարտավորությունների կատարման նպատակով, ինչպես նաև իր գործունեության և կայքի աշխատանքի գնահատման և վերլուծության, նախագծի կողմից անցկացվող մրցույթների և ակցիաների մասնակիցների և հաղթողների հայտնաբերման համար:

«ArmLevel» ընկերությունը, օգտագործելով օրինական ճանապարհով ստացված անհատական տվյալները, իրավունք ունի հաճախորդին ուղարկել գովազդային տեղեկատվական բնույթի հաղորդագրություններ: